Časopisy - prílohy

Milí naši čitatelia,
už tradične sa začiatkom nového školského roka stretávame pri prvých číslach ďalšieho ročníka nami vydávaných časopisov Friendship, Hello!, Hello Kids!Hurra!
Veríme, že aj v tomto ročníku nám zachováte svoju priazeň a že nami vydávané časopisy Vám v každom čísle prinesú množstvo podnetov a   zaujímavých tém, ktoré rozšíria Vašu slovnú zásobu i Vaše konverzačné zručnosti.

Čo prinášame v školskom roku 2016/17?

Friendship

Friendship
 • angličtina pre stredne pokročilých a pokročilých
 • príprava na maturitu
 • vzorové testy a vzorové
 • zadania na ústnu časť internej maturitnej skúšky úroveň B1/B2, CD nahrávka s posluchovými cvičeniami
 • extra články, aktivity a testy na webe pre študentov
 • extra materiály
 • v spolupráci s British Council pre pedagógov
  súťaže o hodnotné vecné ceny a zájazd do Veľkej Británie

Hello Kids!

Hello Kids!
 • angličtina pre najmenších školákov vo veku 6 - 8 rokov, dvojmesačník
 • hravá forma osvojovania si cudzieho jazyka
 • audio nahrávky a aktivity na webe
 • súťaže o hodnotné vecné ceny

 

 

 

 

 

 

Hurra!

Hurra!
 •  nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých, dvojmesačník
 • príprava na nové testovanie z NJ pre žiakov 9. ročníkov
 • vzorové testy
 • aktivity a posluchové cvičenia na webe
 • spolupráca s vydavateľstvom Polyglot

 

 

Hello!

Hello!
 • angličtina pre začiatočníkov a mierne pokročilých
 • príprava na nové testovanie z AJ pre žiakov 9. ročníkov
 • vzorové testy úroveň A2, CD nahrávka s posluchovými cvičeniami
 • aktivity k článkom na webe
 • súťaže o hodnotné vecné ceny a zájazd do Veľkej Británie