Bonus k časopisom

Chceš si uľahčiť prípravu na internú časť maturitnej skúšky z angličtiny?

Milí študenti a pedagógovia,
 
prostredníctvom našej brožúry Maturita Exam Papers vám ponúkame 25  kapitol spracovaných ako konverzačné témy, ktoré vám  pomôžu pri príprave na ústnu maturitnú skúšku z anglického jazyka. Každá téma obsahuje najfrekventovanejšie  otázky k uvedenej problematike s námetmi na použitie slovných spojení pre plynulú konverzáciu. Treťou časťou každej kapitoly sú obrázky ako podnet na voľný opis , ktorý  preverí vašu slovnú zásobu a podnieti fantáziu.

Daj šancu našej publikácii Maturita Exam Papers, ktorá ti ponúka:

  • 25 kapitol spracovaných do konverzačných tém
  • najfrekventovanejšie otázky s námetmi na použitie slovných spojení pre plynulú konverzáciu
  • obrázky ako podnet na voľný opis
  • tipy, ako sa pripraviť na opis obrázkov
  • 31 maturitných kariet

Milí naši čitatelia,
už tradične sa začiatkom nového školského roka stretávame pri prvých číslach ďalšieho ročníka nami vydávaných časopisov Friendship, Hello!, Hello Kids!Hurra!
Veríme, že aj v tomto ročníku nám zachováte svoju priazeň a že nami vydávané časopisy Vám v každom čísle prinesú množstvo podnetov a   zaujímavých tém, ktoré rozšíria Vašu slovnú zásobu i Vaše konverzačné zručnosti.

Pre hromadných odberateľov: