Semináre

Pozvánka na seminár pre učiteľov angličtiny

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborno-metodický seminár, ktorý v spolupráci s Regionálnym pracoviskom MPC v Nitre organizuje Vydavateľstvo FLP. Cieľom seminárov je získať inšpiráciu pre edukačnú prax, vymeniť si skúsenosti zamerané na využitie inovatívnych metód pri výučbe angličtiny. Seminár je určený pre učiteľov anglického jazyka základných, stredných a jazykových škôl.

Termín: 7. marec 2017, od 9. 00 hod. – 12. 00 hod.
Miesto konania: Regionálne pracovisko MPC, Ul. Kozmonautov 5, 949 01 Nitra

Program:
9.00 – 10.00 PaedDr. Eva Balážová:
Časopis Friendship ako doplnok výučby na hodinách angličtiny (1. časť), What is Friendship for? Warm-up and revision activities with ELT magazine
10.00 – 10.15 Prestávka
10.15 – 11.30 PaedDr. Eva Lange: Časopis Hello! ako doplnok výučby na hodinách angličtiny (2. časť), Love magazines = love Hello! Teaching tips and ideas
11.30 – 12.00 Tombola, ukončenie seminára

Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Vašu účasť na seminári prosíme potvrdiť na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 2. 3. 2017.

 

 

 


Pozvánka na odborný seminár
„Práca s cudzojazyčným časopisom“

Organizátor: RP MPC Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava a Vydavateľstvo FLP
Termín: 8. marec 2017
Začiatok: 10.00 hod.
Miesto: Kinosála SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 7, Trnava
Lektori: Ing. Magdaléna Žitňanová – RP MPC Lomonosovova 6, Trnava
Mgr. Miroslava Dubanová, PaedDr. Eva Lange – Vydavateľstvo FLP
Cieľ: Získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na sprostredkovanie aktuálnych informácií z cudzojazyčných časopisov využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti na základných a stredných školách.

Program: Odborný seminár sa koná z príležitosti 50. ročníka vydávania časopisu Friendship
10.00 – 10.45 Úvod seminára a predstavenie Vydavateľstva FLP – Ing. Magdaléna Žitňanová
10.45 – 11.30 Metodika práce s časopisom na hodinách cudzieho jazyka
What is Friendship for? Warm-up and revision activities with ELT magazine
11.30 – 11.45 Prestávka
11.45 – 12.30 Praktické ukážky zefektívnenia vyučovacieho procesu cudzích jazykov pomocou cudzojazyčných časopisov Love magazines = Love Hello! Teaching tips and ideas
12.30 – 13.30 Plán vzdelávania na rok 2017 v RP MPC Trnava a atestačný proces pre vyučujúcich CUJ – Ing. Magdaléna Žitňanová
Náklady spojené so vzdelávaním účastníkov hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! Vašu účasť na seminári prosíme potvrdiť na adresu
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 2. 3. 2017.