Aktuality

14.1.2016

Milí čitatelia.
Expedícia februárového čísla našich časopisov Hello!, Friendship, ako aj dvojčísla Hello Kids!  a Hurra! sa uskutoční 14.1.2016.
 
Maturantom, ktorí odoberajú časopis Friendship dávame do pozornosti Trial Maturita test Level B2, ktorý je súčasťou časopisu. Odpoveďové hárky, Key a test level B1 nájdete tu.
 
Pre hromadných odberateľov v zásielkach prikladáme Booklet Maturita Exam Papers, ktorý študentom pomôže pri príprave na ústnu časť maturitnej skúšky.

Friendship sa mení pre vás :)

Friendship sa mení pre vás :)

Online objednávka

Hellokids 1-2 2015/2016Vychádza už 5.ročník, časopis vydávame ako dvojmesačník. Je určený pre našich najmenších čitateľov, ktorí sa už od začiatku školskej dochádzky začínajú učiť anglický jazyk. Pri príprave časopisu vychádzame zo smerníc MŠ SR a hlavne zo skúseností pedagógov, venujúcich sa vekovej skupine detí 6-8 rokov.

Časopis je preto tvorený hravou formou – nájdete v ňom omaľovávanky, riekanky, básničky, interaktívne cvičenia i samolepky. Vekovej kategórii je prispôsobená aj farebnosť a grafické spracovanie časopisu. Na našom webe ponúkame ako doplnok k časopisu pesničky  v anglickom jazyku.
V každom čísle vyhlasujeme súťaže o hodnotné vecné ceny, najkrajšie príspevky našich malých čitateľov uverejňujeme v časopise a odmeňujeme.

 

Ukážka časopisu Hello Kids!

Pre najmenších

Hello Kids!
English for absolute beginners.
Hello Kids!

Online objednávka

Pre objednanie predplatného časopisov použite nasledujúci formulár – riadnym vyplnením potrebných údajov si zabezpečíte bezproblémové objednanie časopisov na celý ročník. Ak uvediete svoju emailovú adresu, bude vám automaticky zaslané potvrdenie o zaregistrovaní vašej objednávky.Online objednávka

Kontakt SR

FLP
P.O. Box 32
810 00 Bratislava 1

Tel.: (02) 55 56 34 40
Fax: (02) 55 56 34 41
E-mail : objednavka@flp.sk

Facebook: vydavateľstvo FLP
Facebook: časopis Friendship

Kontakt ČR

FLP - ČR s.r.o.
P.O. Box 620
661 20 Brno

Tel.: 549 210 462
Fax: 549 210 462
Email : objednavka@flp.sk

Facebook: vydavateľstvo FLP
Facebook: časopis Friendship