Aktuality

20.8.2015

Milí čitatelia!
Prichádza ďalší školský rok a s ním nové vydania našich časopisov. Aj v tomto roku sme pre Vás pripravili množstvo noviniek a zaujímavostí. Môžete sa tešiť na novinky nielen v obsahu a grafickej úprave, ale aj bonusy k časopisom, ktoré získajú hromadní predplatitelia.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a želáme úspešný štart do nového školského roka 2015/16.

Pre hromadných odberateľov  časopisov Friendship v zásielkach od 40 ks prikladáme knižku od Vydavateľstva Oxford Press a v časopise Hello! od 50 ks DVD s knižkou od National Geographic Learning.

  

Friendship sa mení pre vás :)

Friendship sa mení pre vás :)

Online objednávka

Hellokids 1-2 2015/2016Vychádza už 5.ročník, časopis vydávame ako dvojmesačník. Je určený pre našich najmenších čitateľov, ktorí sa už od začiatku školskej dochádzky začínajú učiť anglický jazyk. Pri príprave časopisu vychádzame zo smerníc MŠ SR a hlavne zo skúseností pedagógov, venujúcich sa vekovej skupine detí 6-8 rokov.

Časopis je preto tvorený hravou formou – nájdete v ňom omaľovávanky, riekanky, básničky, interaktívne cvičenia i samolepky. Vekovej kategórii je prispôsobená aj farebnosť a grafické spracovanie časopisu. Na našom webe ponúkame ako doplnok k časopisu pesničky  v anglickom jazyku.
V každom čísle vyhlasujeme súťaže o hodnotné vecné ceny, najkrajšie príspevky našich malých čitateľov uverejňujeme v časopise a odmeňujeme.

 

Ukážka časopisu Hello Kids!

Pre najmenších

Hello Kids!
English for absolute beginners.
Hello Kids!

Online objednávka

Pre objednanie predplatného časopisov použite nasledujúci formulár – riadnym vyplnením potrebných údajov si zabezpečíte bezproblémové objednanie časopisov na celý ročník. Ak uvediete svoju emailovú adresu, bude vám automaticky zaslané potvrdenie o zaregistrovaní vašej objednávky.Online objednávka

Kontakt SR

FLP
P.O. Box 32
810 00 Bratislava 1

Tel.: (02) 55 56 34 40
Fax: (02) 55 56 34 41
E-mail : objednavka@flp.sk

Facebook: vydavateľstvo FLP
Facebook: časopis Friendship

Kontakt ČR

FLP - ČR s.r.o.
P.O. Box 620
661 20 Brno

Tel.: 549 210 462
Fax: 549 210 462
Email : objednavka@flp.sk

Facebook: vydavateľstvo FLP
Facebook: časopis Friendship