Výhercovia súťaží 2016/2017

 HELLO KIDS! 1-2/2016

Pavlína Slovíková, Žilina/ FB, Storks, Movie prizes

Martina Mlynarova, Čadca/ FB, Subscription Hello Kids

Immanuel Lelovics, Šaľa/ Wattsenglish DVD and Book

Veronika Samašová, Dubnica nad Váhom/ wattsenglish DVD and Book

Jan Sobotka, Praha/ Wattsenglish DVD and Book

Magdalenka Klimekova, Sučany/ Wattsenglish DVD and Book

Karolína Lauková, Podrečany/ Wattsenglish DVD and Book

Zakl. Skola a MŠ, Lemešany/ My Family, Game for Kids

Zakladna Škola, Lučenec/ My Family, Game for Kids

Kajka Pepichová, Považská Bystrica/ My Family, Bag, Cap

Mariana a Mikulaš Nemcovi, Hradiško/ My Family, Cap, T-shirtHELLO KIDS! 3-4/2016

Kiara Mácsadiová, Farná/ Trolls, Movie prizes

Eliška Unzeitigovbá, Úsov/ Trolls, Movie prizes

ZŠ a MŠ Centrum, Dubnica nad Váhom/ Trolls, Movie prizes

David Hudák, Svinia/ Wattsenglish DVD and book

Anežka Vlčková, Topoľčany/ Wattsenglish DVD and book

Lukáš Král, Náchod/ Wattsenglish DVD and book

Petr Adámek, Brno/ Wattsenglish DVD and book

Tereza Burianová, Velatice/ Wattsenglish DVD and book

Izabela Vozárová, Bratislava/FB, Trolls, SweetsHELLO KIDS! 5-6/2017

Iva Jarošová, Humpolec/ Wattsenglish, DVD

Radek Křepelka, Náchod/ Wattsenglish, DVD

Matej Kalina, Piešťany/ Wattsenglish, DVD

Lukáš Čipka, Lučenec/ Wattsenglish, DVDHELLO KIDS! 7-8/2017

Josef Molnár, Brno/ Wattsenglish, DVD

Matej Ondič, Prešov/ Wattsenglish, DVD

ZS a MS CI 32 V. Samašová, Dubnica nad Vahom/ HK7-8, Smurfs DVD

ZS Haličska cesta K.Oravcova, Lucenec, Oravcova/ HK7-8, Smurfs DVD

ZS Radomysl K.Halgašová, Skolní, Radomyšl/ HK7-8, Smurfs DVD

Andrej Dobrota, Banská Bystrica/ Smurfs, T-shirt

Leontína Semerádová, Kuraľany/ Smurfs, T-shirt

Kiara Mácsadiová, Farna/ ,Smurfs, T-shirt