Time to Practise

Time to PractiseTime to Practise
Sarah Peters, Tomáš Gráf

cvičebnica angličtiny pre všetky typy škôl i samoukov

19,80 €

do 14 dní

Objednať

 

 

 


 • Dvojdielna cvičebnica angličtiny Time to Practise predstavuje rozsiahly súbor cvičení z anglickej gramatiky.
 • Cvičebnica obsahuje v dvoch dieloch 16 000 príkladov.
 • Cvičebnica angličtiny je určená žiakom a študentom všetkých typov škôl a jazykových kurzov.
 • Cvičebnica je výborným doplňujúcim materiálom k bežne používaným učebniciam angličtiny.
 • Cvičebnica je určená pre študentov všetkých úrovní, od začiatočníkov až po veľmi pokročilých.
 • Cvičebnica je vhodnou pomôckou pre samoukov, k všetkým príkladom poskytuje riešenie na náprotivnej strane.
 • Cvičebnica je doplnená audionahrávkami, ktoré obsahujú rôzne typy cvičení zo všetkých kapitol a úrovní.
 • Posluchové cvičenia, ktoré nahrali rodení hovoriaci, sú na CD vo formáte MP3 alebo na štyroch CD.
 • Prvý diel cvičebnice sa zaoberá problematikou slovesných javov (napr. časy a časová súslednosť, modálne slovesá, podmieňovací spôsob, gerundium).
 • Druhý diel cvičebnice sa zaoberá problematikou neslovesných javov (napr. členy, podstatné a prídavné mená, číslovky, slovosled) a obsahuje sériu súhrnných testov pre všetky úrovne.
 • Vybrané cvičenia zo všetkých kapitol oboch dielov cvičebnice sú spracované ako multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.

Time to Practise  Time to Practise

 

TIME TO PRACTISE 1

cvičebnica s MP3

19,80 €

978-80-86195-45-2

 

TIME TO PRACTISE 2

cvičebnica s MP3

20,40 €

978-80-86195-53-7