Time to Talk

Time to TalkTime to Talk
Sarah Peters, Tomáš Gráf

angličtina pre stredné a jazykové školy

14,40 €

do 14 dní

Objednať

 

 

 


  • Učebný súbor Time to Talk predstavuje komplex štyroch na seba nadväzujúcich a navzájom prepojených dielov so stúpajúcou náročnosťou v oblasti jazykových zručností i jazykových prostriedkov.
  • Učebnica je určená záujemcom o výučbu angličtiny vo veku od 15 rokov, t. j. žiakom všetkých typov stredných a jazykových škôl.
  • Učebnica rozvíja všetky jazykové zručnosti – čítanie a posluch s porozumením, ústny a písomný prejav.
  • Učebnica ponúka prehľadný výklad gramatiky, širokú škálu cvičení na gramatiku, výslovnosť, pravopis a slovnú zásobu.
  • Každý diel obsahuje 11 – 12 tematických okruhov, každá lekcia je rozvrhnutá zhruba do dvanástich vyučovacích hodín. Prvý diel je uvedený vstupným audioorálnym kurzom.
  • Učebný súbor obsahuje učebnicu pre žiaka a knihu pre učiteľa.
  • Učebnica pre žiaka obsahuje aj pracovný zošit, mapy, slovníky a prehľad gramatiky.
  • Kniha pre učiteľa obsahuje okrem učebnice pre žiaka i komplet testov na kopírovanie. Na rozšírených okrajoch učiteľskej knihy sú umiestnené metodické poznámky napr. k výkladu gramatiky, vysvetlivky k slovnej zásobe a reáliám. Praktickou súčasťou sú i transkripcie nahrávok a kľúč k cvičeniam.
  • Pracovný zošit je súčasťou učebnice pre žiaka.
  • Učebný súbor dopĺňajú audionahrávky na kazetách a CD. Obsahujú nahrávky textov a cvičení na výslovnosť a gramatiku.

 Time to Talk  Time to Talk  Time to Talk

 

TIME TO TALK - 1.

kniha pre žiaka

14,40 €

978-80-86195-11-7

kniha pre učiteľa

19,30 €

978-80-86195-12-4

4 CD

33,60 €

859-40-26890-11-7

 

TIME TO TALK - 2.

kniha pre žiaka

14,40 €

978-80-86195-21-6

kniha pre učiteľa

19,30 €

978-80-86195-22-3

5 CD

41,80 €

859-40-26890-18-6

 

TIME TO TALK - 3.

kniha pre žiaka

14,40 €

978-80-86195-26-1

kniha pre učiteľa

19,30 €

978-80-86195-27-8

5 CD

41,80 €

859-40-26890-15-5

 

TIME TO TALK - 4.

kniha pre žiaka

16,10 €

978-80-86195-34-6

kniha pre učiteľa

19,30 €

978-80-86195-35-3

6 CD

48,30 €

859-40-26890-29-2