Deutsch mit Lust und Liedern

Deutsch mit Lust und LiedernDeutsch mit Lust und Liedern
Jens Krüger, Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Martin Dušek

cvičebnica nemčiny pre všetky typy škôl

16,80 €

do 14 dní

Objednať

 

 

 


  • Deutsch mit Lust und Liedern je moderná cvičebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – A2.
  • Cvičebnica je určená žiakom a študentom všetkých typov škôl a jazykových kurzov.
  • Cvičebnica je výborným doplňujúcim materiálom k všetkým učebniciam nemčiny.
  • Cvičebnica obsahuje 15 piesní a rapov, ktoré vychádzajú z bežných konverzačných tém.
  • Cvičebnica sa zameriava na nácvik slovnej zásoby a fonetiky.
  • Cvičebnica obsahuje cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, posluch, písanie a hovorenie.
  • Cvičebnica obsahuje riešenia k cvičeniam a transkripciu všetkých posluchových textov.
  • Súčasťou cvičebnice je audio CD so všetkými posluchovými textami.

 

Deutsch mit Lust und Liedern  Deutsch mit Lust und Liedern  odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

DEUTSCH MIT LUST UND LIEDERN

cvičebnica s CD

16,80 €

978-80-86195-62-9