Fertigkeitstraining

FertigkeitstrainingFertigkeitstraining
Thomas Haupenthal, Vladimíra Kolocová, Lucie Pittnerová

cvičebnica nemčiny pre všetky typy škôl
príprava na skúšky Goetheho inštitútu


17,90 €

do 14 dní

Objednať

 

 


  • Fertigkeitstraining je nová séria moderných cvičebníc nemeckého jazyka na úrovni A1 – B1 podľa SERR.
  • Cvičebnice nemčiny Fertigkeitstraining sa zameriavajú na rozvoj komunikatívnych zručností.
  • Cvičebnice sú vhodné na výučbu v kurze i na samostatné opakovanie a precvičovanie.
  • Cvičebnice pripravujú študentov na skúšky Goethe-Zertifikat A1–B1.
  • Cvičebnice obsahujú cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, posluch, písanie a hovorenie.
  • Cvičebnice ponúkajú tipy a stratégie, ako správne riešiť jednotlivé úlohy.
  • Cvičebnice obsahujú riešenia k cvičeniam a transkripciu všetkých posluchových textov.
  • Súčasťou každej cvičebnice sú audio CD so všetkými posluchovými textami.
  • Vybrané cvičenia zo všetkých oddielov (čítanie, posluch, písomný a ústny prejav) sú spracované ako multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.

 

    Fertigkeitstraining  Fertigkeitstraining  Fertigkeitstraining  odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR

FERTIGKEITSTRAINING A1

cvičebnica s 2 CD

17,90 €

978-80-86195-63-6

 

FERTIGKEITSTRAINING A2

cvičebnica s 2 CD

17,90 €

978-80-86195-70-4

 

FERTIGKEITSTRAINING B1

cvičebnica s 2 CD

17,90 €

978-80-86195-51-3