Německá synonymní slovesa

Německá synonymní slovesaNěmecká synonymní slovesa
Olga Kolečková, Thomas Haupenthal, Jürgen Atzgerstorfer

cvičebnica nemčiny pre všetky typy škôl i samoukov

8,80 €

do 14 dní

Objednať

 

 

 


  • Cvičebnica Německá synonymní slovesa je určená študentom všetkých typov škôl a jazykových kurzov.
  • Cvičebnica je výborným doplňujúcim materiálom k všetkým bežne používaným učebniciam nemčiny.
  • Cvičebnica je vhodnou pomôckou pre samoukov.
  • Cvičebnica sa zameriava na nemecké synonymné slovesá z hľadiska ich kombinačných možností, a to na tie prípady, keď jednému českému slovesu zodpovedá v nemčine viac slovies, ktoré sú viac-menej významovo príbuzné.
  • Cvičebnica obsahuje 80 radov synonymných slovies, 300 slovies s analýzou a kontextom a 1200 príkladových viet.
  • Každý rad synonymných slovies je uvedený stručnou analýzou jednotlivých slovies vrátane niekoľkých príkladov. Na ne potom nadväzujú ďalšie príklady na precvičovanie.
  • Na záver cvičebnice sú zaradené súhrnné cvičenia s riešením na náprotivnej strane.

 NĚMECKÁ SYNONYMNÍ SLOVESA

NĚMECKÁ SYNONYMNÍ SLOVESA

cvičebnica

8,80 €

978-80-86195-07-0