Sprechen Sie Deutsch?

Sprechen Sie Deutsch?Sprechen Sie Deutsch?
Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Lucie Brožíková, Ralf Goedert, Mark Schneider, Lenka Vachalovská, Thomas Haupenthal, Jens Krüger, Olga Kolečková, Michaela Albrechtová

nemčina pre stredné a jazykové školy

14,40 €

do 14 dní

 

Objednať

 

 


 • Učebný súbor Sprechen Sie Deutsch? predstavuje komplex štyroch na seba nadväzujúcich a navzájom prepojených dielov so stúpajúcou náročnosťou v oblasti jazykových zručností i jazykových prostriedkov.
 • Učebnica je určená záujemcom o výučbu nemčiny vo veku od 15 rokov, t. j. žiakom všetkých typov stredných a jazykových škôl.
 • Učebnica rozvíja všetky jazykové zručnosti – čítanie a posluch s porozumením, ústny a písomný prejav.
 • Učebnica ponúka prehľadný výklad gramatiky, širokú škálu cvičení na gramatiku, výslovnosť, pravopis a slovnú zásobu.
 • Každý diel obsahuje 12 – 14 tematických okruhov, každá lekcia je rozvrhnutá zhruba do dvanástich vyučovacích hodín. Prvý diel je uvedený vstupným audioorálnym kurzom.
 • Učebný súbor obsahuje učebnicu pre žiaka a knihu pre učiteľa.
 • Učebnica pre žiaka obsahuje aj pracovný zošit s kľúčom, mapy, slovníky a prehľad gramatiky.
 • Kniha pre učiteľa obsahuje okrem učebnice pre žiaka i komplet testov na kopírovanie. Na rozšírených okrajoch učiteľskej knihy sú umiestnené metodické poznámky napr. k výkladu gramatiky, vysvetlivky k slovnej zásobe a reáliám. Praktickou súčasťou sú i transkripcie nahrávok a kľúč k cvičeniam.
 • Pracovný zošit je súčasťou učebnice pre žiaka.
 • Učebný súbor dopĺňajú audionahrávky na kazetách a CD. Obsahujú nahrávky textov a cvičení na výslovnosť a gramatiku.
 • Súčasťou 1. dielu učebného súboru je multimediálny program na CD-ROM-e a metodická príručka.
 • Metodická príručka dopĺňa základné metodické poznámky na rozšírených okrajoch knihy pre učiteľa (1. diel). Obsahuje ukážky práce s 1. dielom učebnice rozpracované ako námety pre jednotlivé vyučovacie hodiny. Súčasťou metodickej príručky sú obrazové prílohy pripravené ako predlohy na kopírovanie.

 

Sprechen Sie Deutsch?  Sprechen Sie Deutsch?  Sprechen Sie Deutsch?  Sprechen Sie Deutsch?  Sprechen Sie Deutsch?

Sprechen Sie Deutsch?  Sprechen Sie Deutsch?  Sprechen Sie Deutsch?

SPRECHEN SIE DEUTSCH? – 1.

kniha pre žiaka

14,40 €

978-80-86195-17-9

kniha pre učiteľa

20,40 €

978-80-86195-09-4

5 CD

41,80 €

859-40-26890-12-4

 

SPRECHEN SIE DEUTSCH? – 2.

kniha pre žiaka

14,70 €

978-80-86195-13-1

kniha pre učiteľa

20,40 €

978-80-86195-14-8

5 CD

41,80 €

859-40-26890-13-1

 

SPRECHEN SIE DEUTSCH? – 3.

kniha pre žiaka

15,40 €

978-80-86195-19-3

kniha pre učiteľa

20,40 €

978-80-86195-20-9

5 CD

41,80 €

859-40-26890-19-3

 

SPRECHEN SIE DEUTSCH? – 4.

kniha pre žiaka

17,20 €

978-80-86195-05-6

kniha pre učiteľa

v elektronickej podobe. Je možné kombinovať
knihu pre žiaka s poznámkami na rozšírených okrajoch učiteľskej knihy,
ktoré sú k dispozícii zadarmo na www.mujpolyglot.cz.

 

 

Zvuky na stiahnutie vo formáte MP3

celá kniha

8,90 €