Vazby německých sloves s podstatnými jmény

Vazby německých sloves s podstatnými jményVazby německých sloves s podstatnými jmény
Olga Kolečková, Thomas Haupenthal

cvičebnica nemčiny pre všetky typy škôl i samoukov

8,80 €

do 14 dní

Objednať

 


  • Cvičebnica Vazby německých sloves s podstatnými jmény je určená študentom všetkých typov škôl a jazykových kurzov.
  • Cvičebnica je výborným doplňujúcim materiálom k všetkým bežne používaným učebniciam nemčiny.
  • Cvičebnica je vhodnou pomôckou pre samoukov.
  • Cvičebnica obsahuje viac ako 500 frekventovaných nemeckých väzieb so slovesami, ktoré nie sú doslovným prekladom českých slovies.
  • Cvičebnica má časť česko-nemeckú, ktorá upozorňuje na úplne odlišné nemecké ekvivalenty toho istého českého slovesa v rôznych väzbách, a časť nemecko-českú, v ktorej sa precvičujú najdôležitejšie väzby so 60 nemeckými slovesami.
  • Na záver cvičebnice sú zaradené súhrnné cvičenia s riešením na náprotivnej strane.

Vazby německých sloves s podstatnými jmény

VAZBY NĚMECKÝCH SLOVES S PODSTATNÝMI JMÉNY

cvičebnica

8,80 €

978-80-90198-85-2