Get Ready for Success in English

Get Ready for Success in EnglishGet Ready for Success in English
Karl James Prater

cvičebnica angličtiny pre všetky typy škôl

15,80 €

do 14 dní

Objednať

 

 

 


  • Get Ready for Success in English je nová séria moderných cvičebníc anglického jazyka na úrovni A1 – B1 podľa SERR.
  • Cvičebnice sa zameriavajú na rozvoj komunikatívnych zručností.
  • Cvičebnice sú vhodné na výučbu v kurze i na samostatné opakovanie a precvičovanie.
  • Cvičebnice obsahujú cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, posluch, písanie a hovorenie.
  • Cvičebnice obsahujú riešenia k cvičeniam a transkripciu všetkých posluchových textov.
  • Súčasťou každej cvičebnice je audio CD so všetkými posluchovými textami.
  • Vybrané cvičenia zo všetkých oddielov cvičebnice (čítanie, posluch, písomný a ústny prejav) sú spracované ako multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.

Get ready for Success in English  Get Ready for Success in English  

Get ready for Success in English Get redy for Success in English   Pre všetky typy interaktívnej tabule

 

GET READY FOR SUCCESS IN ENGLISH A1

cvičebnica s CD

16,80 €

978-80-86195-75-9

 

GET READY FOR SUCCESS IN ENGLISH B1

cvičebnica s CD

16,80 €

978-80-86195-68-1

 

GET READY FOR SUCCESS IN ENGLISH B1 DIGITAL

cvičebnica

52,80 €

978-80-86195-71-1