SR (predplatitelia zo Slovenskej republiky)

FLP
P. O. Box 32
810 00 Bratislava 1

Tel.: (02) 55 56 34 40
(02) 55 56 34 41
E-mail : objednavka@flp.sk

ČR (predplatitelia z Českej republiky)

FLP – ČR s.r.o.
P. O. Box 620
661 20 Brno

Tel.: 549 210 462
Email : objednavka@flp.sk

Objednávky pre Českú republiku

Objednávky pre Českú republiku vybavuje naša distribučná pobočka FLP – ČR s.r.o. so sídlom v Brne. Publikácie sú odosielané prostredníctvom Českej pošty, a.s.. Predplatné je splatné v českých korunách, na účet v ČSOB, a.s. a to  prevodom priamo na účet.

Cvičebnica HELLO ENGLISH! B2

Rozsah cvičebnice je 216 strán, z toho 37 strán tvoria skúšobné maturitné testy.