Hello Kids pracovný zošitPracovný zošit Hello Kids! je určený bystrým predškolákom a najmladším žiakom (5-8 rokov). Skúsení autori rešpektujú a využívajú špecifiká tohto veku: hravosť, zanietenosť a zvedavosť. A tak sa deti hrajú, kreslia, vymaľúvajú, počúvajú a zároveň si osvojujú základné slová, slovné spojenia a frázy v cudzom jazyku zo všetkých oblastí, ktoré sú im blízke a ktoré poznajú. Čo je potešujúce, deti môžu počúvať slovíčka nahovorené v angličtine a opakovať ich tak často, ako potrebujú na ich zapamätanie. Vďaka pracovnému zošitu Hello Kids! si deti môžu precvičovať učivo z angličtiny hravou formou a tempom, ktoré je pre nich primerané. Obsah je koncipovaný tak, aby dopľňal učivo v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a pre 1. stupeň ZŠ. Pre jednoduchšiu prácu s pracovným zošitom sú pokyny k úlohám uvedené aj v slovenskom jazyku. Pracovný zošit Hello Kids! je vhodný aj na vzdelávanie v domácom prostredí. Rodičom určite poradí, ako pracovný zošit lepšie využívať, aj voľne stiahnuteľná metodika v slovenskom jazyku. Rozsah pracovného zošita je 92 strán a 100 samolepiek za správne riešenie a snahu. Cena 1ks: 10€/255 Kč,  objednávať môžete tu.

Pracovný zošit Hello Kids!  má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR pod číslom č. 2021/18980:5-A2201.