Hello Kids pracovný zošit

Pracovný zošit Hello Kids! je určený bystrým predškolákom a najmladším žiakom (5-8 rokov). Skúsení autori rešpektujú a využívajú špecifiká tohto veku: hravosť, zanietenosť a zvedavosť. A tak sa deti hrajú, kreslia, vymaľúvajú, počúvajú a zároveň si osvojujú základné slová, slovné spojenia a frázy v cudzom jazyku zo všetkých oblastí, ktoré sú im blízke a ktoré poznajú. Čo je potešujúce, deti môžu počúvať slovíčka nahovorené v angličtine a opakovať ich tak často, ako potrebujú na ich zapamätanie. Vďaka pracovnému zošitu Hello Kids! si deti môžu precvičovať učivo z angličtiny hravou formou a tempom, ktoré je pre nich primerané. Obsah je koncipovaný tak, aby dopľňal učivo v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a pre 1. stupeň ZŠ.

01_greetings_str04.mp3
01_greetings_str05.mp3
02_colours.mp3
03_toys.mp3
04_numbers.mp3
05_farm_animals_str22.mp3
05_farm_animals_str24.mp3
06_christmas_str28.mp3
06_christmas_str29.mp3
07_food_and_drink_str34.mp3
07_food_and_drink_str36.mp3
08_family_str40.mp3
08_family_str41.mp3
09_my_body_str44.mp3
09_my_body_str47.mp3
10_clothes.mp3
11_transport_str52.mp3
11_transport_str54.mp3
12_weather_str58.mp3
12_weather_str62.mp3
13_days_of_the_week.mp3
14_school_str70.mp3
14_school_str71.mp3
15_pets.mp3