• angličtina pre stredne pokročilých a pokročilých
 • príprava na maturitu
 • vzorové testy
 • zadania na ústnu časť internej maturitnej skúšky úroveň B1/B2, CD nahrávka s posluchovými cvičeniami
 • extra články, aktivity a testy na webe pre študentov
 • extra materiály
 • súťaže o hodnotné vecné ceny a zájazd do Veľkej Británie
 • angličtina pre začiatočníkov a mierne pokročilých
 • príprava na nové testovanie z AJ pre žiakov 9. ročníkov
 • vzorové testy úroveň A2, CD nahrávka s posluchovými cvičeniami
 • aktivity k článkom na webe
 • súťaže o hodnotné vecné ceny a zájazd do Veľkej Británie
 • nemčina pre začiatočníkov a mierne pokročilých, dvojmesačník
 • príprava na nové testovanie z NJ pre žiakov 9. ročníkov
 • vzorové testy
 • aktivity a posluchové cvičenia na webe
 • angličtina pre najmenších školákov vo veku 6 – 8 rokov, dvojmesačník
 • hravá forma osvojovania si cudzieho jazyka
 • audio nahrávky a aktivity na webe
 • súťaže o hodnotné vecné ceny
Pre všetkých študentov, od ich učiteľov

Texty do našich časopisov píšu skúsení učitelia, zahraniční lektori a prispievatelia s dlhoročnou pedagogickou praxou. Tak ako vy vedia, čo na študentov platí - preto vám ponúkajú kvalitný materiál, ktorý čo najviac pomáha pri osvojovaní si cudzej reči. Zohľadňujú aktuálne trendy a požiadavky kladené na žiakov pri rôznych typoch skúšok - štátnom testovaní či maturite. S FLP svojich žiakov dobre pripravíte.

“Časáky” pre mladých ľudí

Naše témy oslovia študentov základných aj stredných škôl všetkých typov - od SOŠ po gymnáziá. Jednotlivé tituly máme rozdelené podľa jazykovej a vekovej úrovne vašich žiakov, takže si stačí vybrať: Friendship, Hello!, Hello Kids! (AJ) či Hurra! (NJ). Všetky sú vhodné aj na individuálne vzdelávanie.

Náš cieľ: učiť zábavou

Časopisy pripravujeme tak, aby kreatívne podporovali študentov v čítaní, písaní a počúvaní cudzieho jazyka. Píšeme o spoločenskom dianí, slávnych osobnostiach, filmoch, hudbe a literatúre. Robíme rozhovory, odhaľujeme zábavné zahraničné zvyky. K tomu patria krásne fotografie a v ročníku 2018/19 aj svieži nový vizuál, ktorý sme s pomocou mladých dizajnérov dali všetkým časopisom.

Na papieri časopisu zapojenie iba začína

Vašich študentov pravidelne odkazujeme aj na našu webovú stránku. Čaká ich tu kopa doplnkových gramatických aktivít (testy, posluchy a cvičenia).

Živo je aj na našom Facebooku, kde sa dá neustále čosi vyhrať.