OZNAM

V školskom roku 2023/24 časopis vychádzať nebude.

Hurra!Časopis Hurra! je určený  ako doplnkový materiál k učebniciam pre žiakov základných a prvých ročníkov stredných škôl, ktorí sa učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Obsahuje obľúbené rubriky Kurzinfos, Thema, Tiere, Musik, Grammatik a mnohé ďalšie.

Časopis je koncipovaný tak, aby sa s ním dalo pracovať flexibilne, podľa jazykovej úrovne konkrétnej skupiny žiakov a slúžil na precvičenie všetkých zručností – konkrétne počúvania, čítania, písania i rozprávania v nemeckom jazyku.

Ponúkame rovnako aj cvičenia na prehĺbenie vedomostí z gramatiky a lexiky.

Ukážka časopisu HURRA!