1. všeobecné informácie o objednávatelovi

    Spôsob platby

    2. údaje potrebné na vystavenie faktúry