OZNAM

V školskom roku 2021/22 časopis vychádzať nebude.

FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

Podporili sme súťaž Jazykový WocaBee šampionát.

Najmotivovanejší študenti cudzích jazykov získali od Vydavateľstva FLP jazykové publikácie. V októbri 2021 sme sa stali partnermi tretieho ročníka ...

Keeping Exotic Pets

Well, hello there! How is everybody doing? I hope school is treating you well! Keep working hard! This month’s topic is about keeping pets,...

Dress Up!

Fashion does not seem to be a widely popular topic, especially among boys. Somehow we find it natural for ladies to love discussing the matter of clothes and ...