FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship Vám aj v tomto školskom roku ponúka stránky venované priamo maturite a maturitným témam na úrovni B1 aj B2, ale aj množstvo ďalších zaujímavých rubrík.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

Groundhog Day

I was not aware of Groundhog Day until my son, a kindergartener, brought a groundhog paper puppet on a Popsicle stick, which he had made at school on February 2...

How to Keep Fit at Home

I believe we all understand how important it is to be physically active, especially today, when people don’t move as much as they should to keep their bodies (and minds) in good shape. However, there are some notorious excuses for not doing any exercise at all,....

Australian English

When people talk about different “Englishes”, they often concentrate on British and American English. But there are other varieties. Today I’d like to focus on some of the words and phrases ...