FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship Vám aj v tomto školskom roku ponúka stránky venované priamo maturite a maturitným témam na úrovni B1 aj B2, ale aj množstvo ďalších zaujímavých rubrík.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články
What’s up

What’s up? or Difficulties with English

In this month’s issue we will take a look at several mistakes I have come across recently in my lessons. Nobody’s perfect, of course, and .....

What Do You Think – To Work or Not to Work

A job in its broad sense is a task to be performed. In the world of work, “job” is a synonym for occupation, employment, profession and career....

The History of London

The History of London

London, the capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is a city of over seven million inhabitants. It covers an area of 1,606 square kilometres.....