FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship Vám aj v tomto školskom roku ponúka stránky venované priamo maturite a maturitným témam na úrovni B1 aj B2, ale aj množstvo ďalších zaujímavých rubrík.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

The Old Man and The Sea By Ernest Hemingway

Ernest Hemingway’s novella The Old Man and the Sea was published on September 1, 1952. One of his most famous works, it centers upon Santiago, ...

Canada

Canada. Have you been there? I am American, and I live near Seattle, Washington. It is only three hours south of the Canadian border, and Vancouver is not far from there. I live on the west coast, only an hour from the Pacific Ocean....

Canada Day

From the History Canada Day is the national day of Canada; it celebrates July 1, when the union of three British colonies into one single country called Canada took place.....