Publikácia HELLO ENGLISH! B2

Cvičebnica HELLO ENGLISH! B2 je primárne určená študentom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2, avšak vďaka svojmu flexibilne spracovanému obsahu je mimoriadne vhodná pre všetkých, ktorí si chcú svoje jazykové zručnosti na danej úrovni precvičiť a rozšíriť.

Učebnica obsahuje 25 rozpracovaných maturitných tém, pričom využíva tematicky, jazykovo a rozsahovo vhodné úryvky publikovaných článkov cudzojazyčného časopisu Friendship. Texty preto nie sú samoúčelné, ale môžu čitateľovi poslúžiť ako hodnotný zdroj informácií k danej téme.

Všetky zadania sú obohatené o sériu námetov na vyjadrenie vlastného názoru ústnou či písomnou formou. Každá téma navyše obsahuje dve konkrétne simulačné úlohy (hranie rolí) a zadanie s vizuálnym podnetom.

Samozrejmosťou sú posluchové cvičenia, načítané zahraničnými lektormi, ktoré sú čitateľovi k dispozícii prostredníctvom QR kódu. Rozsah cvičebnice je 216 strán, z toho 37 strán tvoria skúšobné maturitné testy. Cena 1ks: 13€/325 Kč,  objednávať môžete tu.

Cvičebnica poskytuje priestor na tvorbu vlastného slovníčka, aby čitateľ maximálne vyťažil obsah na svoj individuálny pokrok. Zároveň si môže svoje vedomosti a jazykové zručnosti overiť v priložených cvičných maturitných testoch. Tieto a ďalšie didaktické testy sú k dispozícii online aj na našej stránke https://elearning.flp.sk/

Cvičebnica Hello English! B2 má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR pod číslom 2021/18981:5-A2201.

Cvičebnica HELLO ENGLISH! B2

Rozsah cvičebnice je 216 strán, z toho 37 strán tvoria skúšobné maturitné testy.