Publikácia HELLO ENGLISH! B2

Cvičebnica HELLO ENGLISH! B2 je primárne určená študentom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2, avšak vďaka svojmu flexibilne spracovanému obsahu je mimoriadne vhodná pre všetkých, ktorí si chcú svoje jazykové zručnosti na danej úrovni precvičiť a rozšíriť.

Učebnica obsahuje 25 rozpracovaných maturitných tém, pričom využíva tematicky, jazykovo a rozsahovo vhodné úryvky publikovaných článkov cudzojazyčného časopisu Friendship. Texty preto nie sú samoúčelné, ale môžu čitateľovi poslúžiť ako hodnotný zdroj informácií k danej téme.

Všetky zadania sú obohatené o sériu námetov na vyjadrenie vlastného názoru ústnou či písomnou formou. Každá téma navyše obsahuje dve konkrétne simulačné úlohy (hranie rolí) a zadanie s vizuálnym podnetom.

Samozrejmosťou sú posluchové cvičenia, načítané zahraničnými lektormi, ktoré sú čitateľovi k dispozícii prostredníctvom QR kódu.

Cvičebnica poskytuje priestor na tvorbu vlastného slovníčka, aby čitateľ maximálne vyťažil obsah na svoj individuálny pokrok. Zároveň si môže svoje vedomosti a jazykové zručnosti overiť v priložených cvičných maturitných testoch. Tieto a ďalšie didaktické testy sú k dispozícii online aj na našej stránke https://elearning.flp.sk/

Nahrávky:

unit_1_family.mp3
unit_2_culture_and_art.mp3
unit_3_sport.mp3
unit_4_housing.mp3
unit_5_shopping_and_services.mp3
unit_6_health_care.mp33
unit_7_travel.mp3
unit_8_ school_and_education.mp3
unit_9_jobs_and_employment.mp33
unit_10_human_relations.mp3
unit_11_man_and_nature.mp3
unit_12_science_and_technology.mp3
unit_13_man_and_society.mp3
unit_14_communication_and_its_forms.mp3
unit_15_mass_media.mp3
unit_16_young_people_and_their_world.mp33
unit_17_food.mp3
unit_18_hobbies_and_leisure_time.mp3
unit_19_multicultural_society.mp3
unit_20_towns_and_places.mp33
unit_21_fashion.mp33
unit_22_books_and_reading.mp3
unit_23_role_models_and_ideals.mp3
unit_24_countries_whose_language.mp3
unit_25_slovakia.mp3
unit_26_the_czech_republic.mp3

Testy Hello English! B2

maturitny_test_B2_uvod.mp3
maturitny_test_1_B2_part_01.mp3
maturitny_test_1_B2_part_02.mp3
maturitny_test_1_B2_part_03.mp3
maturitny_test_2_B2_part_01.mp3
maturitny_test_2_B2_part_02.mp3
maturitny_test_2_B2_part_03.mp3
maturitny_test_3_B2_part_01.mp3
maturitny_test_3_B2_part_02.mp3
maturitny_test_3_B2_part_03.mp3