Hello!Časopis Hello! je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov a patrí k našim najpopulárnejším titulom. Ako doplnkový materiál k učebniciam ho využívajú predovšetkým pedagógovia a žiaci základných škôl, ale aj študenti prvých ročníkov stredných škôl. Hello! svojimi aktuálnymi, pútavými článkami spestruje hodiny a obohacuje vedomosti o mnohé informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín a rozvíja komunikatívne schopnosti detí.

Hello!Pripravili sme pre Vás už 30. ročník!  Nájdete v ňom svoje obľúbené rubriky a tešiť sa môžete aj na množstvo súťaží o vecné ceny.

Učitelia určite uvítajú metodiku k článkom, ktorú pripravujeme ku každému vydaniu časopisu.

Hello! ukážka časopisu

Hello! články

Saint David’s Day

Visit Wales  Wales lies in the west of the UK and is also called Cymru. Cardiff is the capital city. Wales has a lot of mountains, too. The official animal is a red dragon. Catherine Zeta Jones is Welsh, and so was Roald Dahl. Wales has more castles per mile than any other country...

Visit the Sweetest Places in the World

Do you have a sweet tooth? If so, here’s a treat for all chocoholics. We’re going to read about places that will make your mouth water....

February Is the Month of American Presidents

February Is the Month of American Presidents February is the month when Americans celebrate their presidents. Several American presidents were born in February. ....