OZNAM

V školskom roku 2021/22 časopis vychádzať nebude.

Hello!Časopis Hello! je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov a patrí k našim najpopulárnejším titulom. Ako doplnkový materiál k učebniciam ho využívajú predovšetkým pedagógovia a žiaci základných škôl, ale aj študenti prvých ročníkov stredných škôl. Hello! svojimi aktuálnymi, pútavými článkami spestruje hodiny a obohacuje vedomosti o mnohé informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín a rozvíja komunikatívne schopnosti detí.

Hello! ukážka časopisu

Hello! články

TRAVELLING AROUND THE WORLD …..AND BEYOND

Everybody likes travelling. It is very interesting to see new places, new people, eat new food and see different countries. Somebody likes travelling to cold countries,...

JULY FOURTH

America’s most important holiday is on July Fourth - it’s Independence Day! The 4th of July is America’s birthday and the day Americans celebrate their independence from Great Britain. This is the ...

SUMMER IS HERE!

Summer is a very popular season. It starts around 21 June and ends around 23 September. The days are long and the nights short. There are three summer months – June, July, and August in our countries..