Hello!Časopis Hello! je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov a patrí k našim najpopulárnejším titulom. Ako doplnkový materiál k učebniciam ho využívajú predovšetkým pedagógovia a žiaci základných škôl, ale aj študenti prvých ročníkov stredných škôl. Hello! svojimi aktuálnymi, pútavými článkami spestruje hodiny a obohacuje vedomosti o mnohé informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín a rozvíja komunikatívne schopnosti detí.

Hello!Pripravili sme pre Vás už 30. ročník!  Nájdete v ňom svoje obľúbené rubriky a tešiť sa môžete aj na množstvo súťaží o vecné ceny.

Učitelia určite uvítajú metodiku k článkom, ktorú pripravujeme ku každému vydaniu časopisu.

Hello! ukážka časopisu

Hello! články

TREE RECORDS

In the USA we can see many natural wonders. But did you know that this country is the home to tree record breakers? I am speaking about three different trees...

TRADITIONS IN MAY

Traditions in May WELL DRESSING May is the time of well dressing in some parts of England. Wells in towns and gardens are decorated...

PUT ON YOUR RACING SHOES

When the Greeks beat the Persians near the town of Marathon in 490 B.C., a Greek soldier called Pheidippides ran all the way...