Hello!Časopis Hello! je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov a patrí k našim najpopulárnejším titulom. Ako doplnkový materiál k učebniciam ho využívajú predovšetkým pedagógovia a žiaci základných škôl, ale aj študenti prvých ročníkov stredných škôl. Hello! svojimi aktuálnymi, pútavými článkami spestruje hodiny a obohacuje vedomosti o mnohé informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín a rozvíja komunikatívne schopnosti detí.

Hello!Pripravili sme pre Vás už 30. ročník!  Nájdete v ňom svoje obľúbené rubriky a tešiť sa môžete aj na množstvo súťaží o vecné ceny.

Učitelia určite uvítajú metodiku k článkom, ktorú pripravujeme ku každému vydaniu časopisu.

Hello! ukážka časopisu

Hello! články

JULY FOURTH

America’s most important holiday is on July Fourth - it’s Independence Day! The 4th of July is America’s birthday and the day Americans celebrate their independence from Great Britain. This is the ...

SUMMER IS HERE!

Summer is a very popular season. It starts around 21 June and ends around 23 September. The days are long and the nights short. There are three summer months – June, July, and August in our countries..

EMOJI YOUR ENGLISH!

Do you know which is the fastest growing language of all time? Think about it for a while. English or Chinese? No, it’s the emoji language...