Cvičebnica HURRA DEUTSCH! A2-B1 je koncipovaná ako súbor tém a textov, ktoré poslúžia pri príprave budúcich maturantov gymnázií a stredných škôl. Zároveň ju môžu využiť aj žiaci a študenti, ktorí sa pripravujú na získanie certifikátov z nemeckého jazyka, či na účasť na Olympiáde nemeckého jazyka.
Cvičebnica obsahom plne zodpovedá témam Európskeho referenčného rámca.

Jednotlivé témy sú rozčlenené na:

 • Počúvanie /počúvanie nahrávok textov pomocou QR-kódov/
 • Gramatika /jazykové štruktúry, slovná zásoba/
 • Čítanie /čítanie s porozumením, zhrnutie textov, priraďovanie/
 • Hovorenie /dialógy, rolové úlohy, konverzácia, práca s obrázkom/
 • Písanie /opis, formy listov, reklamácia, mailová komunikácia/
 • Maturitné zadania na danú tému

Zastúpené sú zadania a úlohy, ktoré sú v maturitných testoch:

 • výber správneho gramatického tvaru a lexiky z viacerých možností
 • výber pravda-nepravda-odsek
 • priraďovanie spojenia nadpis-text
 • výber správnej lexiky v súlade s obsahom
 • zhrnutie prečítaného textu a pod.

Cvičebnica využíva tematicky, jazykovo a rozsahovo vhodné úryvky publikovaných článkov cudzojazyčného časopisu Hurra!. Tieto môžu užívateľovi poslúžiť nielen ako hodnotný ucelený zdroj informácií k danej téme, ale hlavne na vytvorenie vlastného názoru a podnetu na komunikáciu /práca s obrázkom, dialógy, situačné rozhovory, rolové témy/.
Záverom odpovieme možno na otázku zamerania cvičebnice. Ide teda o A2 alebo B1?
Odpoveď je jednoduchá. Všetci, ktorí pracujeme s textami vieme, že nájsť text, ktorý by bol vyhranený len na A2 alebo B1 prakticky neexistuje, resp. musel by úpravami stratiť autenticitu a byť umelo vytvorený. Druhým dôvodom je moment psychologický. Ak začne užívateľ s jednoduchším textom, získa sebavedomie a postupne zvládne všetky úlohy a zadania. Z toho istého dôvodu sme na rozdiel od maturitného testu, na prvé miesto dali čítanie a nie počúvanie. Počúvanie je najťažšia časť a predpokladá určité zručnosti. Tieto možno získať práve v posledných častiach cvičebnice, kde uvádzame aj postup a návod na postup riešenia. V prípade, že nemá užívateľ k dispozícii skenovanie cez QR kód, môže použiť transkripcie v závere učebnice, alebo audio nahrávku stiahnuť v mp3 formáte na https://www.flp.sk/cvicebnica-hurra-deutsch/, takisto urobiť sebakontrolu na základe výsledkov riešení.
Všetko si napokon užívateľ môže overiť na výstupných testoch a teste B1. Ďalšie didaktické testy sú k dispozícii online aj na našej stránke https://elearning.flp.sk/

Rozsah cvičebnice je 355 strán, z toho 27 strán tvoria testy. Cena 1ks: 14€/360Kč,  objednávať môžete tu.

Nezabudnime: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!
Pri príprave želáme veľa úspechov!

Cvičebnica Hurra Deutsch! A2-B1 má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR pod číslom 2022/10057:2-A2201.

Učebnica

str_17_Teil 1 DER MUTTERTAG
str_17_Teil 2 DEZEMBER
str_18_Teil 3 DER VALENTINSTAG
str_18_Teil 4 DIE ADVENTZEIT
str_19_Teil 5 DIE GEBURTSTAGSPARTY
str_20_1.EINLADUNG ZUM GEBURTSTAG
str_21_INTERVIEW WEIHNACHTSWÜNSCHE DER JUGENDLICHEN
str_37_Teil 1 MARLENE DIETRICH
str_38_Teil 2 EINLADUNG INS KINO
str_38_Teil 3 EINE THEATERVORSTELLUNG
str_57_Teil 1 INLINE-SKATING
str_57_Teil 2 EISHOCKEY
str_58_Teil 3 FUR HORST IST FUSSBALL ALLES
str_58_Teil 4 DJOKOVIC TRINKT KEIN KALTES WASSER
str_79_Teil 1 WOHNUNGSSUCHE
str_79_Teil 2 EINE NEUE WOHNUNG
str_80_Teil 3 ZEICHNUNG
str_81_Teil 4 DAS LEBEN IN DER WOHNGEMEINSCHAFT
str_84_DIALOGE
str_99_Teil 1 DER GUTE KUNDE
str_99_Teil 2 IM SUPERMARKT
str_100_Teil 3 EIN TELEFONGESPRÄCH
str_118_Teil 1 GESUNDE ZÄHNE
str_118_Teil 2 SO FRÜHSTÜCKT MAN RICHTIG
str_119_Teil 3 DIE ÜBERRASCHUNG
str_119_Teil 4 DER GESUNDHEITSTEE
str_137_Teil 1 DIE VISITENKARTE
str_137_Teil 2 AN DER GRENZE
str_138_Teil 3 PROBLEME IM HOTEL
str_159_Teil 1 RONJA UND IHR SCHULWEG
str_159_Teil 2 EIN GESPRÄCH IN DER SPRACHSCHULE
str_160_Teil 3 ANDREAS ERZÄHLT ÜBER SEINE AUSBILDUNG
str_180_Teil 1 AM TAG, ALS UNSER HAUSMÄDCHEN GING
str_180_Teil 2 SECHS IM LOTTO
str_181_Teil 3 WAS IST SIEER VON BERUF
str_181_Teil 4 WAS MACHT EINEN GUTEN LEHRER AUS
str_200_Teil 1 DIE VIER JAHRESZEITEN
str_201_Teil 2 HAUSTIERE
str_218_Teil 1 MUTTER SAGT IMMER NEIN
str_218_Teil 2 INTERVIEW MIT MEINER FREUNDIN
str_234_Teil 1 MASSENMEDIEN
str_234_Teil 2 EIN LEBEN OHNE INTERNET
str_235_Teil 3 VORSTELLUNG-BEGEGNUNG-TREFFEN
str_235_Teil 4 WIR STELLEN UNS VOR
str_254_Teil 1 ABGEFAHREN NICHT ANGEKOMMEN
str_254_Teil 2 MEIN LETZTES WOCHENENDE
str_255_Teil 3 WAS MACHEN WIR AM WOCHENENDE
str_255_Teil 4 MEINE FERIEN
str_270_Teil 1 EINE FREMDSPRACHE IM AUSLAND LERNEN
str_271_Teil 2 WAS FUR VORTEILE HAT EINE MULTIKULTURELLE SCHULE
str_272_Teil 3 DAS GASTARBEITERKIND
str_294_Teil 1 AUS MOZARTS LEBEN
str_294_Teil 2 BERT BRECHT ALS SCHÜLER
str_294_Teil 3 BONN
str_295_Teil 4 FRANKFURT AM MAIN