Cieľom tejto cvičebnice je zaujímavou a zábavnou formou precvičovať a upevňovať so žiakmi jednotlivé zručnosti v anglickom jazyku. Výhodou tejto cvičebnice je to, že žiakom a študentom dáva možnosť naučiť sa zvládať jednotlivé stratégie pri testovaní, ktoré ich pripravia na maturitnú skúšku alebo získanie certifikátov z anglického jazyka.

Cvičebnica je rozdelená na jednotlivé témy, z ktorých každá obsahuje časť reading, language in use, listening, speaking a writing. Cvičebnica teda spĺňa formát rôznych medzinárodných skúšok ako aj našej maturity. Žiaci si precvičia svoje zručnosti vo všetkých oblastiach výučby jazyka. Cvičebnica je koncipovaná tak, aby si žiaci precvičili nielen gramatiku a slovnú zásobu, ale aby mali prostredníctvom pútavých textov možnosť prirodzene sa učiť cudzí jazyk. Cvičebnica využíva tematicky, jazykovo a rozsahovo vhodné úryvky publikovaných článkov cudzojazyčného časopisu Hello!. Tieto môžu byť pre užívateľa hodnotným uceleným zdrojom informácií k danej téme, materiálom na vytvorenie vlastného názoru, či impulzom na komunikáciu. Užívateľom určite poradí, ako cvičebnicu lepšie využívať aj metodika v slovenskom jazyku, ktorá je súčasťou jednotlivých úloh.

Cvičebnicu je možné využívať ako pomôcku na hodinách anglického jazyka alebo v rôznych jazykových kurzoch. Rovnako s ňou žiaci môžu pracovať aj samostatne doma. Jednotlivé texty a gramatika zahrnuté v cvičebnici sú na úrovni A2 - B1 SERR.

Vzhľadom na to, že možno príde čas, keď sa budú  na základných školách testovať  aj deviataci z cudzích jazykov, dovolili sme si v cvičebnici pripraviť tiež ukážky testov, podobné tým, ktoré bude možné v budúcnosti očakávať aj na jazykovej úrovni A2. Obsah testov vychádza z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov deviatych ročníkov základných škôl z príslušných cudzích jazykov pre úroveň A2. Testy je možné využiť  aj ako výstupné testy pre deviatakov ZŠ, prípadne štvrtý ročník osemročných gymnázií. Rovnako ich môžu využiť aj učitelia prvých ročníkov gymnázií, SŠ a SOŠ pri zaraďovaní nových žiakov do skupín na začiatku nového školského roka.

Súčasťou cvičebnice je slovníček so slovnou zásobou, prepisy audio nahrávok, kľúč k cvičeniam, ako aj audio nahrávky k posluchovým cvičeniam, ktoré si môžete vypočuť po naskenovaní QR kódu alebo stiahnutím vo formáte MP3 z nášho webu. Rozsah cvičebnice je 159 strán, z toho 63 strán tvorí sedem výstupných testov. Cena 1ks: 11€/280 Kč,  objednávať môžete tu.

Veríme, že táto cvičebnica bude prínosom pre žiakov a študentov, ktorí si zvolia skúšku z anglického jazyka a že im pomôže dobre sa na túto skúšku pripraviť.

Na našej stránke https://elearning.flp.sk/ nájdete tieto aj ďalšie testy, ktoré je možné vypracovať online.

Cvičebnica Hello English! A2-B1 má udelenú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR pod číslom 2022/10056:2-A2201.