Macht mit!

Macht mit!Macht mit!
Miluše Jankásková, Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Mark Schneider, Jens Krüger

nemčina pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk


9,80 €

do 14 dní

Objednať

 

 Odporúčacia doložka


 • Macht mit!Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
 • Učebnica je určená na výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6. – 9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročných gymnázií.
 • Učebnica rozvíja všetky jazykové zručnosti – čítanie a posluch s porozumením, ústny a písomný prejav.
 • Každý diel obsahuje šesť tematických okruhov, každá lekcia je rozvrhnutá do desiatich vyučovacích hodín. Prvý diel je uvedený vstupným audioorálnym kurzom.
 • Učebný súbor obsahuje učebnicu pre žiaka, pracovný zošit a metodickú príručku pre učiteľa.
 • Knihu pre žiaka dopĺňa tematický a abecedný slovník.
 • Metodická príručka obsahuje metodické námety na každú vyučovaciu hodinu, transkripciu nahrávok a riešenie cvičení.
 • Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu pre žiaka. Obsahuje prehľad gramatického učiva a záverečné portfólio.
 • Audionahrávky na CD obsahujú piesne, fonetické cvičenia a texty, ktoré nahovorili a naspievali rodení hovoriaci (dospelí a deti).
 • Učebný súbor dopĺňajú čiernobiele prílohy (predlohy na kopírovanie) a plagáty.
 • Prílohy obsahujú predlohy k hrám, doplňujúce cvičenia na slovnú zásobu a gramatiku a testy.
 • Vybrané cvičenia z knihy pre žiaka i z pracovného zošita sú spracované ako multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.

  Macht mit!  Macht mit!   Macht mit!

 Macht mit!  Internetová podpora

MACHT MIT! – 1.

kniha pre žiaka

9,80 €

978-80-86195-73-5

pracovný zošit

7,50 €

978-80-86195-74-2

metodická príručka s 2 CD

15,90 €

978-80-86195-72-8

interaktiv

52,80 €

978-80-86195-77-3

 

MACHT MIT! – 2.

kniha pre žiaka

9,80 €

978-80-86195-83-4

pracovný zošit

7,50 €

978-80-86195-84-1

metodická príručka s 2 CD

15,90 €

978-80-86195-85-8

interaktiv

52,80 €

978-80-86195-94-0

 

MACHT MIT! – 3.

kniha pre žiaka

9,80 €

978-80-86195-65-0

pracovný zošit

7,50 €

978-80-86195-66-7

kniha pre učiteľa

16,60 €

978-80-86195-67-4

2 CD

17,50 €

859-40-26890-34-6