Macht mit! interaktiv

Macht mit! InteraktivMacht mit! interaktiv
Miluše Jankásková, Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Mark Schneider, Jens Krüger

nemčina pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk


52,80 €

do 14 dní

Objednať


  • Macht mit! interaktiv je multimediálna verzia učebnice Macht mit! na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
  • Macht mit! interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice Macht mit! – z knihy pre žiaka i z pracovného zošita.
  • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, posluch, písanie a hovorenie.
  • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
  • Multimediálna učebnica umožňuje rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov. Posluchové texty možno aj vytlačiť.

 Macht mit! pripravujeme  Pre všetky interaktívne tabule Macht mit! interaktiv Macht mit! interaktiv

MACHT MIT! 1 INTERAKTIV

učebnica

52,80 €

978-80-86195-77-3