FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship Vám aj v tomto školskom roku ponúka stránky venované priamo maturite a maturitným témam na úrovni B1 aj B2, ale aj množstvo ďalších zaujímavých rubrík.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

Drink Your Tea like a Brit!

Tea drinking is a cultural phenomenon in Britain. No other European nation consumes as much tea as the British. Although it seems the popularity of tea has almost been replaced by espresso nowadays, it...

Independence Day

What is Independence Day? Independence Day is a federal holiday in the United States commemorating the adoption and publication of the Declaration of Independence from Great Britain on July 4, 1776...

Don’t Let Coke Choke Our Oceans

Recently Coca Cola Company has been challenged with a strong public criticism by Greenpeace. There is a campaign with the main slogan: “Don‘t let Coke choke our oceans!” The pollution of our oceans is enormous. ...