FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship Vám aj v tomto školskom roku ponúka stránky venované priamo maturite a maturitným témam na úrovni B1 aj B2, ale aj množstvo ďalších zaujímavých rubrík.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

Why Did God Create Mothers

School children were asked to answer the following questions. You have a possibility to give your own answer to each of the questions below:..

JFK

We all make history just by the mere fact that we exist. However, there are people who seem to have an incredibly huge influence on the course of history and on the lives of millions of people....

Fun with New Words

FUN WITH WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) Let’s make it clear at the beginning. You can’t have FUN with Shakespeare. At least not the sort of fun you probably expect. Shakespeare is simply not funny according to today’s standards. ..