FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship Vám aj v tomto školskom roku ponúka stránky venované priamo maturite a maturitným témam na úrovni B1 aj B2, ale aj množstvo ďalších zaujímavých rubrík.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

Titanic II

Everybody is aware of the tragedy that happened on April 15, 1912. Titanic hit an iceberg and more than 1500 people died. Since then, Titanic has been a symbol of hubris, an excess of pride....

The Royal Albert Hall

Prince Albert, Queen Victoria’s husband, suggested that the profi ts from the 1851 Great Exhibition (read more on pages 8-9) should pay for new museums, libraries, schools and exhibition rooms....

EARTH DAY

Earth Day, April 22, is an annual event to celebrate our planet’s environment and raise public awareness about pollution. Earth Day is observed worldwide with rallies, conferences, outdoor activities, and service projects...