Cvičebnice francouzské gramatiky

Cvičebnice francouzské gramatiky
Markéta Zettlová, Marc Baudinet

cvičebnica francúzštiny pre všetky typy škôl i samoukov

17,20 €

do 14 dní

Objednať

  • Cvičebnice francouzské gramatiky je určená žiakom a študentom všetkých typov škôl a jazykových kurzov.
  • Cvičebnica je výborným doplňujúcim materiálom k bežne používaným učebniciam francúzštiny.
  • Cvičebnica je určená pre študentov na všetkých úrovniach, od začiatočníkov až po pokročilých.
  • Cvičebnica je vhodnou pomôckou pre samoukov, k všetkým príkladom poskytuje riešenie na náprotivnej strane.
  • Cvičebnica neobsahuje výklad gramatiky, ale príklady na intenzívne precvičovanie gramatických a lexikálnych javov.
  • Cvičebnica je rozdelená na 27 kapitol, z ktorých každá zahŕňa priemerne 220 príkladov.
  • Jednotlivé kapitoly sú členené do štyroch úrovní podľa obťažnosti gramatických javov a rozsahu slovnej zásoby.

CVIČEBNICE FRANCOUZSKÉ GRAMATIKY

cvičebnica 17,20 € 978-80-86195-28-5