Ene mene

Ene mene
Miluše Jankásková, Karla Ulbert, Doris Dusilová

nemčina pre deti vo veku 5 – 9 rokov

9,00 €

do 14 dní

Objednať

Ene mene Ene mene Ene mene Ene mene Ene mene Ene mene


 • Dvojdielna učebnica nemčiny je určená deťom vo veku 5 – 9 rokov.
 • Každý diel učebnice obsahuje deväť tematických okruhov.
 • Učebný súbor vychádza z komunikatívnej metódy a rešpektuje vekové osobitosti žiakov.
 • Názorná výučba, tvorivé činnosti, nápodoba, využitie hier, piesní, rýmov, riekaniek, pohybových aktivít a dramatickej výchovy vytvárajú pozitívny vzťah žiaka k učeniu sa cudzieho jazyka.
 • Cyklické opakovanie, vizualizácia, pesničky, riekanky a rozpočítavačky umožňujú žiakom jednoduchší nácvik slovnej zásoby, zvukovej a neskôr i grafickej podoby jazyka.
 • Usporiadanie učiva je v súlade s programom výučby materinského jazyka.
 • Učebný súbor obsahuje knihu pre žiaka a knihu pre učiteľa.
 • Učebnica pre žiaka spĺňa zároveň funkciu pracovného zošita a je obohatená prílohou zhŕňajúcou učivo, tzv. jazykovým portfóliom (Sprachenpass, Sprachbiografie, Dossier).
 • Kniha pre učiteľa je súčasne metodickou príručkou, okrem učebnice pre žiaka obsahuje podrobne štruktúrovaný obsah (tematický plán), vložené listy s metodickými námetmi na každú vyučovaciu hodinu a prílohy (pokyny pre prácu na hodine, tematický slovník, nemecko-český a česko-nemecký slovník).
 • Knihu pre učiteľa dopĺňajú samostatné farebné a čiernobiele obrazové prílohy, transkripcie pesničiek vrátane notového zápisu a fólie pre spätný projektor.
 • Nevyhnutnú súčasť súboru tvoria audionahrávky. Obsahujú relaxačnú hudbu, fonetické cvičenia, riekanky, rozpočítavačky a piesne, ktoré nahovorili a naspievali rodení hovoriaci (dospelí a deti).
 • Celým súborom žiakov sprevádzajú bábky Lisy a Jensa.
 • Vybrané cvičenia z oboch dielov učebnice sú spracované ako multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.

ENE MENE – 1.

kniha pre žiaka 9,00 978-80-86195-25-4
kniha pre učiteľa 14,40 978-80-86195-30-8
prílohy

(76 farebných príloh, 66 čiernobielych príloh a 12 pesničiek)

44,20 859-40-26890-16-2
bábky Lisy a Jensa 45,80 859-40-26890-20-9
Zvuky na stiahnutie vo formáte MP3

celá kniha

4,50  

 

ENE MENE – 2.

kniha pre žiaka 9,00 978-80-86195-31-5
kniha pre učiteľa 14,40 978-80-86195-30-8
prílohy

(52 farebných príloh, 68 čiernobielych príloh a 5 pesničiek)

28,90  
Zvuky na stiahnutie vo formáte MP3 4,50  

 

ENE MENE INTERAKTIV

učebnica 52,80 978-80-86195-76-6