Get Ready For Success in English A2

Get Ready For Success in English A2
Karl James Prater

cvičebnica angličtiny s CD pre všetky typy škôl i samoukov

16,80 €

do 14 dní

Objednať


PRÍPRAVA K MATURITE

cvičebnica angličtiny s CD pre všetky typy škôl

  • Get Ready for Success in English je nová moderná cvičebnica anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR.
  • Cvičebnica sa zameriava na rozvoj komunikatívnych zručností.
  • Cvičebnica je vhodná pre výučbu v kurzoch aj pre samostatné opakovanie a precvičovanie.
  • Cvičebnica pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
  • Cvičebnica obsahuje cvičenia ku všetkým rečovým zručnostiam: čítaniu, počúvaniu, písaniu a hovoreniu.
  • Cvičebnica obsahuje riešenia ku cvičeniam a transkripciu všetkých posluchových textov.
  • Súčasťou cvičebnice je audio CD so všetkými posluchovými textami.