Macht mit!

Macht mit!
Miluše Jankásková, Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Mark Schneider, Jens Krüger

nemčina pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk

9,80 €

do 14 dní

Objednať


Macht mit! Macht mit! Macht mit! Macht mit! Macht mit! Macht mit! Macht mit!

 • Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
 • Učebnica je určená na výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka v 6. – 9. ročníku základných škôl alebo v zodpovedajúcich ročníkoch osemročných gymnázií.
 • Učebnica rozvíja všetky jazykové zručnosti – čítanie a posluch s porozumením, ústny a písomný prejav.
 • Každý diel obsahuje šesť tematických okruhov, každá lekcia je rozvrhnutá do desiatich vyučovacích hodín. Prvý diel je uvedený vstupným audioorálnym kurzom.
 • Učebný súbor obsahuje učebnicu pre žiaka, pracovný zošit a metodickú príručku pre učiteľa.
 • Knihu pre žiaka dopĺňa tematický a abecedný slovník.
 • Metodická príručka obsahuje metodické námety na každú vyučovaciu hodinu, transkripciu nahrávok a riešenie cvičení.
 • Pracovný zošit nadväzuje na učebnicu pre žiaka. Obsahuje prehľad gramatického učiva a záverečné portfólio.
 • Audionahrávky na CD obsahujú piesne, fonetické cvičenia a texty, ktoré nahovorili a naspievali rodení hovoriaci (dospelí a deti).
 • Učebný súbor dopĺňajú čiernobiele prílohy (predlohy na kopírovanie) a plagáty.
 • Prílohy obsahujú predlohy k hrám, doplňujúce cvičenia na slovnú zásobu a gramatiku a testy.
 • Vybrané cvičenia z knihy pre žiaka i z pracovného zošita sú spracované ako multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.

MACHT MIT! – 1.

kniha pre žiaka 9,80 € 978-80-86195-73-5
pracovný zošit 7,50 € 978-80-86195-74-2
metodická príručka s 2 CD
15,90 € 978-80-86195-72-8
interaktiv 52,80 € 978-80-86195-77-3

 

MACHT MIT! – 2.

kniha pre žiaka 9,80 € 978-80-86195-83-4
pracovný zošit 7,50 € 978-80-86195-84-1
metodická príručka s 2 CD
15,90 € 978-80-86195-85-8
interaktiv
52,80 € 978-80-86195-94-0

 

MACHT MIT! – 3.

kniha pre žiaka 9,80 € 978-80-86195-65-0
pracovný zošit 7,50 € 978-80-86195-66-7
kniha pre učiteľa 16,60 € 978-80-86195-67-4
2 CD 17,50 € 859-40-26890-34-6