Passt schon! 3. diel

Passt schon! 3. diel NOVINKA 2016 – NEMČINA PRE STREDNÉ ŠKOLY

Passt schon! 3. diel učebnice a pracovní zošit
Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Thomas Haupenthal

Passt schon! 3. diel metodika + 3 CD
Doris Dusilová, Vladimíra Kolocová, Thomas Haupenthal

nemčina pre stredné školy

kniha+zošit 14,90 €
metodika + 3CD 15,40 €


Passt schon! 3. diel Passt schon! 3. diel NEMČINA PRE STREDNÉ ŠKOLY – NOVINKA 2016

Passt schon! je moderná päťdielna učebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – B2.

Učebnica je vhodná pre výučbu nemčiny na stredných školách a osemročných gymnáziách.

Učebnica Passt schon! už od 1. dielu systematicky pripravuje študentov na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka.

Učebnica obsahuje živý, aktuálny jazyk a vedie študentov ku komunikácii v každodenných situáciách.

Učebnica ponúka súčasné, zaujímavé témy, atraktívne texty a reálie.

Každý diel obsahuje osem štruktúrovaných lekcií.

Každá lekcia sa skladá z niekoľkých oddielov.

Jednotlivé oddiely ponúkajú nácvik všetkých jazykových zručností.

Passt schon! 3. diel Passt schon! obsahuje učebnicu s integrovaným pracovným zošitom a metodickú príručku s nahrávkami na CD.

Obalka Passt schon 3 metodikaSúčasťou učebnice je i súhrnný prehľad gramatiky, jazyková biografia a abecedný nemecko-český slovník.

Audionahrávky na CD obsahujú fonetické cvičenia a texty nahovorené rodenými hovoriacim.

Metodická príručka ponúka okrem námetov práce s jednotlivými cvičeniami v učebnici a v pracovnom
zošite i transkripciu nahrávok a riešenia cvičení.

Metodická príručka uľahčuje orientáciu v celom učebnom súbore – obsahuje návod, ako kombinovať
cvičenia z učebnice a pracovného zošita.

K jednotlivým lekciám učebnice Passt schon! sú na www.polyglot.cz zdarma na stiahnutie doplnkové materiály. Obsahujú testy, doplňujúce cvičenia na slovnú zásobu a gramatiku, cvičenia na prácu s textom atď.

Ukážka Passt schon! 3.diel učebnica (PDF, 4006 kB)

Ukážka Passt schon! 3.diel metodika (PDF, 2153 kB)

Ukážka Passt schon! 3.diel pracovný zošit (PDF, 1526 kB)

Viac ukážok nájdete na: http://www.polyglot.cz/nakladatelstvi/