Najmotivovanejší študenti cudzích jazykov získali od Vydavateľstva FLP jazykové publikácie.

V októbri 2021 sme sa stali partnermi tretieho ročníka inovatívnej súťaže v učení cudzích jazykov Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž sa uskutočnila v Slovenskej republike pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a v Českej republike pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v termíne 20.10. – 15.12.2021.

Po okresných a krajských kolách súťaže sme tesne pred koncom roka 2021 spoznali víťazov šampionátu v oboch krajinách. V Českej republike zvíťazili študenti kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešove.

 

Na Slovensku sa stali víťazmi celoslovenského, ako aj bonusového česko-slovenského finále súťaže študenti 3.B z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Titul česko-slovenských šampiónov získali študenti zo Zlatých Moraviec v konkurencii takmer 60 tisíc žiakov z 3671 tried z celej Slovenskej a Českej republiky.  Počas celého trvania šampionátu sa žiaci naučili stovky nových slovíčok. Za svoje nasadenie v učení cudzích jazykov od nás získali najlepší študenti motivujúce jazykové publikácie.

Súťaž Jazykový WocaBee šampionát sa na našich základných a stredných školách uskutočnila už po tretí krát. Súťaž prebiehala výhradne online v aplikácii WocaBee na učenie cudzích slovíčok a kritériom hodnotenia v jednotlivých kolách súťaže bola usilovnosť a motivácia žiakov v učení sa novej slovnej zásoby. O tej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. Víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. V šampionáte tak trieda súťaží ako tím a v jazykoch sa zlepšujú všetci žiaci.

Do tretieho ročníka Jazykového WocaBee šampionátu sa v celej Slovenskej a Českej republike zapojilo spolu 60 000 žiakov z 3671 tried základných a stredných škôl. Je to doteraz rekordná účasť v histórii tejto súťaže, a tak víťazstvo gymnazistov zo Zlatých Moraviec a z Holešova je skutočne zaslúžené.

Okrem súťaže tried sa v rámci šampionátu uskutočnila aj súťaž jednotlivcov. V tej získal prvenstvo študent z víťaznej 3.B. z Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach Tomáš Zölder. V záverečnom kole súťaže jednotlivcov získal neuveriteľný výsledok – denný priemerný počet 31 250 WocaPoints. Pre lepšiu predstavu – každá správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 WocaPoints.

Organizátor súťaže a autor aplikace WocaBee Ing. Michal Ošvát hodnotí tretí ročník súťaže nasledovne: „Víťazom celoštátneho aj záverečného česko – slovenského kola Jazykového WocaBee šampionátu srdečne blahoželáme, podali skutočne skvelý výkon. Vo WocaBee však máme dobrý pocit nielen z víťazstva najlepších, ale najmä z toho, že vďaka šampionátu sme motivovali tisícky detí k učeniu cudzieho jazyka moderným spôsobom. Veríme, že ich to posunie ďalej v znalosti jazykov, ktoré sú pre ich budúcnosť také dôležité.“

Celkové výsledky súťaže sú dostupné tu:

https://www.wocabee.app/sutaz/

 

­­­­­­