OZNAM

V školskom roku 2023/24 časopis vychádzať nebude.

FriendshipČasopis Friendship Vás už 53 rokov sprevádza na ceste k úspešnému zvládnutiu anglického jazyka. Je moderný, preto sa tematicky a obsahovo prispôsobuje potrebám a záujmom mladých ľudí. Informuje, vzdeláva, baví aj testuje. Články s doplňujúcimi úlohami, cvičeniami a testami nútia čitateľov nielen pasívne prijímať informácie, ale inšpirujú k vyjadreniu vlastného názoru a upevňujú jazykové zručnosti. Jeho čitatelia si v kontexte osvojujú slovnú zásobu a gramatické väzby, ale najmä sa stretávajú so živým jazykom, pomocou ktorého dokážu postupne sami formulovať svoje myšlienky.

Friendship! ukážka časopisu

Friendship! články

naša redakcia publikuje tématické články

Job Interviews

Do you think you are well prepared for a job interview? The best way to get ready for an interview is to take the time to review the most common questions you will most likely be asked. Knowing what ...

Nicknames

The Oxford Dictionary website defines a nickname (or ‘nick’, as it often appears these days, especially on the Internet) as “A familiar or humorous name given to a person or thing instead of or...

THE QUEEN’S BIRTHDAY

21 April If you like birthday parties, I am sure you will find this article inspiring. The sovereigns of the United Kingdom hold their official birthday celebrations usually around the second Saturday in ...