Hello!Časopis Hello! je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov a patrí k našim najpopulárnejším titulom. Ako doplnkový materiál k učebniciam ho využívajú predovšetkým pedagógovia a žiaci základných škôl, ale aj študenti prvých ročníkov stredných škôl. Hello! svojimi aktuálnymi, pútavými článkami spestruje hodiny a obohacuje vedomosti o mnohé informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín a rozvíja komunikatívne schopnosti detí.

Hello!Pripravili sme pre Vás už 30. ročník!  Nájdete v ňom svoje obľúbené rubriky a tešiť sa môžete aj na množstvo súťaží o vecné ceny.

Učitelia určite uvítajú metodiku k článkom, ktorú pripravujeme ku každému vydaniu časopisu.

Hello! ukážka časopisu

Hello! články

NEIL ARMSTRONG – THE FIRST MAN ON THE MOON

Before reading: Here are the things can’t you see in the night sky? aliens, a satellite, a comet, galaxies, an astronaut, a planet, UFO, the Moon ...

THE LOUISIANA PURCHASE

When you look at the map of the USA you see that this country stretches from the Atlantic in the east to the Pacific in the west....

I’M THE YOUNGER KID

‘Hello! I’m Lucas and I’m 12 years old. I have a brother, Tobias. He is three years older than me. My problem is my parents. They think I’m a baby! My brother has much more freedom1 than..