OZNAM

V školskom roku 2023/24 časopis vychádzať nebude.

Hello!Časopis Hello! je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých študentov a patrí k našim najpopulárnejším titulom. Ako doplnkový materiál k učebniciam ho využívajú predovšetkým pedagógovia a žiaci základných škôl, ale aj študenti prvých ročníkov stredných škôl. Hello! svojimi aktuálnymi, pútavými článkami spestruje hodiny a obohacuje vedomosti o mnohé informácie z reálií anglicky hovoriacich krajín a rozvíja komunikatívne schopnosti detí.

Hello! ukážka časopisu

Hello! články

HOW OUR EARTH HAS CHANGED IN THE LAST 10 YEARS.

The 22nd April is our planet’s birthday. We celebrate Earth Day. If you are on Twitter, Instagram or Facebook, you might know the #10YearChallenge. People post ...

WILLIAM SHAKESPEARE

Everybody knows the name of William Shakespere… Shackspere… or was it Shaxper? Well, forget it1. There are 27 different spellings of his name. (Willm Shakp is top.) If you can’t remember any of them, just call him ‘Bard of Avon’.

TRAVELLING AROUND THE WORLD …..AND BEYOND

Everybody likes travelling. It is very interesting to see new places, new people, eat new food and see different countries. Somebody likes travelling to cold countries,...